Incasso (inter)nationaal: de kansrijke benadering

Blijft een betaling van een debiteur uit? Draag het dossier dan over aan ons. Wij verzorgen uw incassodossiers of vorderingen uiterst zorgvuldig en hanteren daarbij nadrukkelijk ons motto ‘focus op resultaat, hart voor relaties’. Waar bij opdrachtgevers vaak emoties meespelen, hebben wij de afstand om vraagstukken objectief te bekijken. Natuurlijk, ons streven is zo snel mogelijk zoveel mogelijk achterstallige betalingen te innen. Maar we gaan er niet alleen maar keihard in. We hebben ook oog voor het verhaal van de debiteur. De ervaring leert dat de kans op resultaat groter wordt naarmate de debiteur zich meer gehoord voelt.

"Waar bij opdrachtgevers vaak emoties meespelen, hebben wij de afstand om vraagstukken objectief te bekijken."

Gerechtelijke incasso of minnelijke incasso?


Bij een incasso zijn er twee opties. Een daarvan is de gerechtelijke incasso. Maar voordat we zo’n juridisch traject ingaan, bewandelen we de minnelijke weg. We stellen dan eerst enkele essentiële vragen. Wat zijn de verhaalsmogelijkheden? Is er uitzicht op verbetering in de nabije toekomst? Weegt het te innen bedrag wel op tegen de totale kosten van een gerechtelijke procedure? Denken we op grond van de antwoorden op deze vragen dat incasso een zinvolle optie is dan zetten wij hier dit door. Mocht echter een bedrag na een bepaalde periode nog steeds niet betaald zijn, dan voorzien wij onze klant van een kosten-/batenanalyse voor het opstarten van een juridische procedure.

Heeft u een vraag over onze dienstverlening of wilt u een dossier bespreken?

Wat klanten zeggen over CMC

Onze beste ambassadeurs zijn de klanten voor wie wij elke dag het beste van onszelf geven. Trots zijn we dan ook dat 90% van deze klanten op aanbeveling bij ons terecht is gekomen.

"We hebben de training ervaren als een eye-opener over hoe we met onze incassodossiers moeten omgaan. We blijven samenwerken met CMC omdat we ze ervaren als zeer professioneel en met veel kennis op het gebied van facturering en het incasseren van openstaande vorderingen."
Raoul Behr
COO HBM Group Malta, Curaçao