Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij hechten veel waarde aan het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over onze dienstverlening. We willen u graag optimaal van dienst zijn en daarnaast zijn uw op- of aanmerkingen kansen om onszelf te verbeteren.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij hechten veel waarde aan het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over onze dienstverlening. We willen u graag optimaal van dienst zijn en daarnaast zijn uw op- of aanmerkingen kansen om onszelf te verbeteren.

CMC Worldwide B.V.
Postbus 23619
1100 EC Amsterdam

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om altijd uw dossiernummer en/of persoonsgegevens in de brief te vermelden. Daarnaast is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarover uw klacht gaat. Geef bijvoorbeeld aan wat er precies is gebeurd en op welke datum dit heeft plaatsgevonden. Op die manier kunnen wij uw klacht sneller behandelen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij sturen u binnen één werkdag na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging geven wij aan dat u binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons ontvangt. In de tussenliggende periode zullen wij uw klacht en het dossier bestuderen en (indien nodig) betrokken medewerkers bevragen.

Hebben wij u niet naar tevredenheid kunnen helpen?

Indien u na de interne behandeling van uw klacht bezwaar houdt tegen de wijze waarop de klacht is behandeld en/of tegen het advies, dan kunt u zich wenden tot de NVI via http://www.nvio.nl/ of een juridische procedure starten.